Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Dava Süreci

7 Mayıs 2020
1,575 Okunma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Anlaşmalı Boşanma Davası en yaygın görülen boşanma davası türlerindendir. Anlaşmalı Boşanma Davası ve Dava Süreci hem kısa sürede çözümlenmesi hem de tarafların daha fazla yıpranmadan, uzlaşı yoluyla evlilik akitlerini sonlandırdığı bir yöntemdir. Genel itibarla hukuka aykırı olmadığı nispette tarafların iradesi esas alındığından, sonuçlarının taraflar üzerinde olumlu yansımaları da bulunmakta olup, ayrıca çekişmeli boşanma davasına kıyasen çok daha ekonomiktir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Kanuni Tanımı

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre:

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, anlaşmalı boşanma bazı şartlara bağlı tutulmuştur. Bu şartları aşağıda maddeler halinde yazmakta yarar vardır.

1-Boşanmaya karar veren tarafların, en az bir yıl evli olması.

2-Tarafların mahkemeye birlikte başvurmaları.

3-Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası da anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı boşanma davalarındaki en önemli hususlardan bir tanesi bu protokoldür. Zira tarafların boşanmanın sonuçları bakımından üzerlerine düşecek külfet ya da nimetleri bu protokol belirleyecektir. Boşanma iradesi gösteren taraflar boşanma sonrasındaki mal paylaşımı, velayet durumu gibi önemli konuları, aralarında düzenleyecekleri bu protokole göre düzenleyeceklerdir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu protokol hakime sunulacak olup, hukuka aykırı bir şekilde düzenlendiği takdirde hakim onaylamayacak ve boşanma gerçekleşmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Yazmalı

Bu husus kişi özelinde değişmektedir. Zira hiçbir insanın ihtiyaç ve beklentileri aynı değildir. Genel itibarla ele alınacak olursa, boşanmadan sonra çocuğun velayetinin kimde kalacağı ya da ortak velayet hususunun kararlaştırılabileceği, çocuk ile kişisel ilişkinin hangi zamanlarda kurulacağı, çocuğun giderlerinin nasıl karşılanacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı ve zamanı, tazminat ödenip ödenmeyeceği, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı gibi konularda kişi özelinde değerlendirme yapılarak diğer özel hususların da ekleneceği bir protokol olmalıdır.

Burada özellikle belirtmek gerekir ki; öncelikle taraflar arasında düzenlenecek protokolün hukukun amir hükümlerine aykırı şekilde olmaması gerekmektedir. Diğer yandan, tarafların hak kayıplarını önlemek amacıyla alanında uzman bir avukattan yardım almaları önem arzetmektedir. Zira bu konuda hem piyasada hem de internet sitelerinde bir çok matbu protokol bulunmakta olup, genele hitap eden bu protokollerin kullanılması, şahsi haklarınızın muhtel olmasına sebebiyet verebilir. Tavsiyemiz kişisel durumunuz gözetilerek, düzenlenecek bir protokolün uzman kişilerce hazırlanarak mahkemeye sunulmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşma

Tarafların ortak başvurusu neticesinde, mahkeme iş durumunu da gözeterek uygun bir güne duruşma günü verecektir. Hemen belirtelim ki uygulamada, avukatlar aracılığıyla yürütülen bu gibi işlerde, istenilen tüm hususlar eksiksiz olarak yerine getirildiğinden daha yakın güne duruşma verilerek tek celsede süreç sonlandırılmaktadır. Tarafların duruşmaya bizatihi başvurusu zorunlu olup, hakim tarafından boşanma iradeleri bizzat dinlenilecektir. Başvuru evraklarında ve protokolde sorun olmaması durumunda hakim protokolü onaylayacak ve tarafların iradesi doğrultusunda boşanmaya karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Bulunduğunuz yerde bu mahkeme türü yok ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davaya bakmakla görevlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

Bu dava için her yıl öngörülen harç ve gider ücretleri bulunmaktadır. Bu miktarlar her yıl güncellenmekte olup, en doğru bilgi adliyelerde yer alan hukuk mahkemeleri veznesine başvurmak suretiyle öğrenilecektir. Yine boşanma davasındaki avukatlık ücretleri de yine her yıl TBB tarafından belirlenen avukatlık ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Rakamlar sabit olmadığından buraya yazmak lüzumsuz olacaktır.

İlginizi çekebilir

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu
Bursa Avukat
29 views
Bursa Avukat
29 views

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu

Av. Muhammet Gül - 22 Ocak 2021

Alkollü sürücünün sorumluluğu hem cezai hem de hukuki bakımdan sorumluluklar getirmektedir. Bu yazımızda hukuki açıdan değerlendirme yapılacaktır. Diğer makalelerimize buradan…

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Bursa Avukat
27 views
Bursa Avukat
27 views

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT

Av. Muhammet Gül - 20 Ocak 2021

Kazadan kaynaklı tazminat konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Dünya çapında motorlu taşıt teknolojilerinin gelişmesi ve karayollarının nitelikli hale getirilmesi…

Avukatlık Mesleği
Bursa Avukat
26 views
Bursa Avukat
26 views

Avukatlık Mesleği

Av. Muhammet Gül - 7 Ocak 2021

Avukatlık Mesleği nin Tarihsel Gelişimi Başlangıç tarihi tam olarak tespit edilmiş ve hatta mevcut bilgi ve belgelerin yeterli olmaması nedeniyle…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish