İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası

İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası: Tanım, Süreç ve Avukatın Önemi Giriş İş kazası, bir işçinin işyerinde çalışırken maruz kaldığı bir kaza sonucu yaralanması veya ölmesi durumunu ifade eder. İş kazası sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazmini için işçinin veya onun yakınlarının mahkemeye başvurması gerekebilir. Bu makalede, iş kazasından kaynaklanan tazminat davasının ne olduğunu, nasıl...

Daha Fazla Oku

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası: İşçi Haklarının Korunması

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası: İşçi Haklarının Korunması Günümüzde işçi hakları, çalışma ortamlarında daha fazla koruma altına alınmış durumda olsa da, zaman zaman işçilerin haklarının ihlal edilmesi veya haksız uygulamalarla karşılaşması kaçınılmaz olabiliyor. Bu gibi durumlarda işçilerin başvurabileceği önemli bir hukuki araç da “Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası”dır. Bu makalede, sendika kanunlarından kaynaklanan alacak davasının...

Daha Fazla Oku

İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası

İşçi ile işveren arasındaki ilişkiden kaynaklanan alacak davası, genellikle işçinin işverene karşı haklarını aradığı hukuki bir süreçtir. Bu tür davalarda, işçi, çalıştığı işyerinde hak ettiği maaş, fazla mesai ücretleri, izin ücretleri, kıdem tazminatı gibi ödemeleri talep edebilir. İşverenin işçiye karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işçinin çalışma koşullarına aykırı davranması durumunda, işçi alacaklarını mahkemeye taşıyarak...

Daha Fazla Oku

Türkiye’de Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türkiye’de Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu: Hukuki Güvence ve İşletme Başarısı Türkiye’de iş dünyası giderek karmaşıklaşıyor ve hukuki yükümlülükler artıyor. Bu bağlamda, şirketlerin hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerine olan ihtiyaçları da artıyor. Türk hukuk sistemi, işletmelerin hukuki açıdan güvende olmalarını sağlamak amacıyla bazı şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu makalede, Türkiye’de şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunu ve...

Daha Fazla Oku

Avukatlık Mesleği

Avukatlık Mesleğinin Kökenleri ve Tarihi Gelişimi Avukatlık mesleği, hukukun temel bir parçası olarak tarih boyunca insan topluluklarının adalet arayışında önemli bir rol oynamıştır. Bu makalede, avukatlık mesleğinin kökenleri ve tarihi gelişimi hakkında kısa bir inceleme sunacağız. Antik Dönemlerdeki Kökenler Avukatlık mesleğinin izleri, antik Roma ve Yunan dönemlerine kadar gitmektedir. Roma İmparatorluğu’nda, “avocatus” terimi, hukuki işlerde...

Daha Fazla Oku

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borç Para İadesi: Ödünç Para ve Para Borcu

Borcun İadesi Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borç Para İadesi: Ödünç Para ve Para Borcu Türk Borçlar Kanunu (TBK), ödünç para ilişkilerini düzenleyen önemli bir hukuki belge sunmaktadır. Bu makalede, TBK’nın 392. maddesi üzerinden ödünç para borcunun geri verme zamanı ve para iadesi süreci ele alınacaktır. Borç para, ödünç para, para borcu ve para iadesi gibi...

Daha Fazla Oku

Arabuluculuk hakkında sıkça sorulan sorular

Arabuluculuk hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları 1 Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, taraflar arasında bir anlaşmazlığı çözmek veya anlaşmazlığı önlemek amacıyla bağımsız, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla gerçekleştirilen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafları yönlendirir, iletişimi kolaylaştırır ve anlaşmaya varmalarına yardımcı olur. 2 Arabulucu Kimdir? Arabulucu, arabuluculuk eğitimi almış ve bu alanda...

Daha Fazla Oku

Dava konusu miktarın kısmî ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması

9. Hukuk Dairesi         2016/15860 E.  ,  2020/4442 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm,...

Daha Fazla Oku

Kira Sözleşmesinin Düzenlenmesi

Kira Sözleşmesinin Düzenlenmesi: Hukuki ve Uygulama Açısından Analiz Giriş Kira sözleşmeleri, taşınmaz mal sahibi (kiraya veren) ile bu taşınmazı belli bir süreyle ve belirli şartlar altında kullanmak isteyen kişi veya kuruluş (kiracı) arasında yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, genellikle konut ve işyeri kiralamalarında kullanılır ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen önemli belgelerdir. Bu makalede, kira...

Daha Fazla Oku