Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu

22 Ocak 2021
29 Okunma

Alkollü sürücünün sorumluluğu hem cezai hem de hukuki bakımdan sorumluluklar getirmektedir. Bu yazımızda hukuki açıdan değerlendirme yapılacaktır. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Günümüzde trafik kazaları her geçen gün daha da artmakta ve bu kazalardaki kusur oranları, kazanın taraflarına kusur oranında yükümlülükler getirmektedir. Her trafik kazası aynı olmayıp, olay özelinde değerlendirme yapılması gerektiği önemle vurgulanmalıdır. Bu olayımızda alkollü sürücünün sorumluluğu noktasında tazminat hususunu ele alacağız.

Alkollü Sürücünün Tazminat Sorumluluğu

Alkollü araç kullanmak genel itibarla sürücüye kusur yükleyen davranıştır. Kanunun öngördüğü promil oranları hususi araç sürücüleri için trafik alkol sınırı 0.5 promil, ticari araç sürücüleri için 0.2 promil sınırı vardır. Bu oranların üstünde bir rakamla görevlilerce yakalandığınızda;

Alkollü araç kullanma cezası 2021
Niteliği  Ceza miktarı%25 indirimCeza puanı
1.Defa alkollü yakalanan1339 TL1004,25 TL20 ceza puanı
2.Defa alkollü yakalanan1679 TL1259,75 TL
3 ve 3’ten fazlasında2023,5 TL1854 TL

Alkollü Araç Kullananların Ehliyetlerine Ne Kadar Süreyle El Konuluyor!

Promil Sınırları
Son 5 Yıl İçindeHususi 0.5 PromilTicari Araçlar 0.2 Promil
1.Defa alkollü yakalanan6 ay ehliyete el konulur6 ay ehliyete el konulur
2.Defa alkollü yakalanan2 yıl ehliyete el konulur2 yıl ehliyete el konulur
3.Defa alkollü yakalanan5 yıl ehliyete el konulur5 yıl ehliyete el konulur

Bu tablolarda belirtilen değerler kısa bilgilendirme amaçlı olup detaylı açıklamalar için ilgili mevzuatı incelemeniz gerekmektedir. Makalenin konusu alkollü sürücünün sorumluluğu olduğundan rakamları bildirmekle yetinilmiştir.

Asıl konumuz olan alkollü sürücünün sorumluluğu hususuna dönecek olursak, burada önemli olan kazanın ne şekilde gerçekleştiğidir. Söz konusu kazada eğer ki karşı taraf alkollü olmasa dahi tam kusuru var ise, salt kişinin alkollü olmasından kaynaklı olarak tam kusurlu olarak addedilemez. Bu konuda verilmiş bir çok Yargıtay kararı bulunmakla birlikte bir tanesini dayanak olarak aşağıda sunuyoruz.

“İstinaf incelemesinde somut olayda; tazmini istenen zararlandırıcı olayın meydana geldiği tarihin 23/11/2015 olduğu, sigorta teminatı kapsamında kalmayı belirleyecek olan yeni yasal düzenleme mevcut olup; davacının olay sırasında yasal limiti aşacak şekilde alkollü olması nedeniyle meydana gelen hasarın sigorta teminatı kapsamı dışında bulunduğunun açık olduğu ve bu nedenle hakem heyetince davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından; yerinde görülmeyen istinaf talebinin reddine dair karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Somut olayda davacı-sigortalı, kendi sigortasından araç hasarını talep etmekte olup,yasa ve poliçenin eki genel şartları yanlış uygulanmıştır. Kasko Sigortası Genel Şartlarının A/1. maddesine göre gerek hareket gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketle bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması müsademesi devrilmesi düşmesi yuvarlanması gibi kazalar ile 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler aracın yanması çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşan maddi zararların bu tür sigortanın teminatı kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan TTK.’nun 1409(1282 md.) maddesi uyarınca sigortacı geçerli bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sorumlu olduğu gibi kural olarak rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin iddianın sigortacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Olayın sigortalının ihbar ettiği şekilde değil de, sigortacının iddia ettiği şekilde gerçekleşmesi halinde ise, bu oluş şeklinin Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.5 
maddesinde sayılan teminat dışında kalan hallerden olması gerekmektedir. Ayrıca, Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.5.5. maddesinde; Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararların sigorta teminatı dışında olduğu belirtilmiştir. Zararın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt (münhasıran) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, sürücünün alkollü olması tek başına zararın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Üstelik, böyle bir durumda zararın teminat dışı kaldığının ispat yükü sigortacıya düşmektedir.
Somut olayda, meydana gelen trafik kazasında sigortalı, 1.29 promil alkollü bulunmuştur. Kaza tespit tutanağında, tüm kusurun karşı araç sürücüsünde olduğu belirtilmiştir. Ekper raporunda da %100 kusurun karşı tarafta olduğu açıklanmıştır. Mahkemece de kusur araştırması yapılmadığına göre, olayda hiç bir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması nedeniyle rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

 Yukarıdaki Yargıtay içtihadında da belirtildiği üzere, kişinin alkollü olması başlı başına tam kusurlu olduğu anlamına gelmez. Bu noktada kazanın oluşu temel dayanak olmakla birlikte, alkolün etkisi ile meydana gelip gelmediği, karşı tarafın kazadaki kusur durumu hususları gibi kazadaki bütün hususlar ayrı ayrı irdelenmeli ve olaya göre yorum yapılması gerekmektedir. Bu husus mahkemece yapılacak yargılama sonucunda alkollü sürücünün sorumluluğu hususunda değerlendirme yapılacak ve bu sonuca göre karar verilecektir.

Bu tür davalar bir çok hukuk disiplinini içinde barındırdığından, vatandaş olarak bunu takip etmek mümkün ise de; davaya gerekli müdahalelerde bulunmak adına sürelerin takibi, süreli itirazlar vs. gibi konularda profesyonel destek almak önem arz etmektedir. Pratikte maalesef bu konularda haklı olmasına karşın bir çok vatandaşın mağduriyetine neden olan sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle böyle bir olayın meydana gelmesi halinde olayın hemen başında avukatınızdan destek almanız, sizi bir çok hukuki sorundan kurtaracaktır.

İlginizi çekebilir

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Bursa Avukat
27 views
Bursa Avukat
27 views

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT

Av. Muhammet Gül - 20 Ocak 2021

Kazadan kaynaklı tazminat konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Dünya çapında motorlu taşıt teknolojilerinin gelişmesi ve karayollarının nitelikli hale getirilmesi…

Avukatlık Mesleği
Bursa Avukat
26 views
Bursa Avukat
26 views

Avukatlık Mesleği

Av. Muhammet Gül - 7 Ocak 2021

Avukatlık Mesleği nin Tarihsel Gelişimi Başlangıç tarihi tam olarak tespit edilmiş ve hatta mevcut bilgi ve belgelerin yeterli olmaması nedeniyle…

Maaş Haczi
Bursa İcra Hukuku
32 views
Bursa İcra Hukuku
32 views

Maaş Haczi

Av. Muhammet Gül - 5 Ocak 2021

MAAŞ HACZİ Maaş haczi, hakkında icra takibi kesinleşmiş bulunan borçlunun tüm mal varlığına yönelik olarak haciz işlemleri uygulanabileceği gibi, maaşına…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish