Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Bursa Hukuk Bürosu

20 Ekim 2020
1,770 Okunma

Bursa hukuk bürosu; farklı hukuk kategorileri konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip danışman kadrosu bulunan ve konu içeriği her ne olursa olsun çözüm odaklı hizmet veren bir kuruluştur. Hukuk danışmanlarının temel hedefi, müvekkillerin içinde bulunduğu hukuksal probleme hızlı, daimî ve kalite bir çözüm üretmek olacaktır. Bu büroda yürütülen danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra dava süreçleri de detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. Verilen hizmet kapsamında uluslararası hukuki gelişmeler daimî bir şekilde takip edilebilmekte ve müvekkillerin tamamına çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmektedir. Farklı dil seçenekleri üzerinden verilebilecek danışmanlık hizmetleri sayesinde yalnızca Türk vatandaşlarının değil, ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşlarında hukuki anlamda oluşan mağduriyetleri de çözümlenebilecektir.

Aile Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

Bursa hukuk bürosu tarafından verilen hizmetlerden birisi aile hukukunun kapsadığı süreçlerdir. Aile hukuku genellikle boşanma, velayet paylaşımları, soybağı, boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talepleri, mal varlığı tasfiyesi, nafaka, aile içi şiddet, evlat edinme konusunda yaşanabilecek uyumsuzluklar, evlenecek çiftler arasında mal varlığı sözleşmesi, aile içi uyuşmazlık gibi birçok konu üzerine danışmanlık hizmetleri verilmekte ve hukuki süreçler yakından takip edilebilmektedir. Boşanma süreci her evli çift için yıpratıcı bir süreç olarak bilinmektedir.

Bu noktada kişilerin hukuki yönden profesyonel bir destek alması, bu zorlu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılabilmesini kolaylaştıracaktır. Bursa boşanma avukatı arayışında bulunan kişiler için büromuz gerekli danışmanlık hizmeti verebileceği gibi, hukuki süreçlerinde bizzat takibini yapabilecektir. Boşanma davaları anlaşmalı olduğunda her iki taraf içinde hukuki süreç daha hızlı ve az yıpratıcı geçebilecektir. Anlaşmalı davalarda avukatların vermiş olduğu ara buluculuk hizmeti davanın tek celsede sonuçlanmasında etkili olabilecektir.

Yine boşanmaya bağlı olarak gelişecek mal tasfiyeti bir avukat eşliğinde yapıldığında daha süreç daha sağlıklı ilerleyebilir. Boşanmalarda velayet paylaşımı, maddi- manevi tazminat talepleri, nafaka hükümleri, çekişmeli boşanmada tarafların talepleri gibi pek çok konuda Bursa boşanma avukatı olan danışmanlarımızda irtibata geçebilirsiniz. Aile hukukunda çıkan hukuki sorunlardan biriside soybağı davalarıdır.

Kişilerin DNA testi bakımından anne ve baba yakınlığı bulunduğu kişilerin miras hakkından yararlanabilmesi için danışmanlık hizmeti alması gerekeceği gibi hukuki bir süreçten de geçmesi gereklidir. Soybağı davalarında lehine karar alınabilmesi için, başarı avukat danışmanları ile çalışmak son derece önemlidir. Yine miras hukuku konusu kapsamında miras sözleşmelerinin yapılabilmesi, miras reddi, tereke tespiti ya da vasiyetname düzenlemesi gibi işlemlerin tamamı avukat büromuzda çalışan uzman ve deneyimli danışanlarımız tarafından yapılabilecektir.

İş Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

Bursa Hukuk bürosu deneyimli danışanlarımız iş hukuku kapsamında da müvekkillerine detaylı bir hizmet sunabilecektir. İş hukuku iş, işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkları ele alan bir konu içeriğidir. Bu kişiler arasındaki ilişkiyi inceleyen iş hukukunda bazı uyuşmazlıklarda çözüm yalnızca hukuki süreçlerden geçecektir. Bu hukuki süreçlerden tarafların lehine bir karar ile ayrılabilmesi için, yeterli bilgi ve donanıma sahip süreçlere çözüm odaklı yaklaşabilen avukatlara ihtiyaç duyulacaktır.

Bursa iş avukatı arayışı bulunan kimselerin hukuk büromuza başvurarak, beklentilerini karşılayan bir hizmet alabilmesi mümkün olacaktır. İşverenden kaynaklı çıkan sorunlarda işçinin İhbar tazminatı, Kıdem tazminatı, Sendikal tazminatı, ücret alacakları, işe iade, eşit davranma ilkesine aykırı davranma gibi pek çok konu üzerine işverenine dava açabilmesi mümkündür. Büromuzdan bu konular üzerine danışmanlık ve hukuki süreç hizmeti alınması halinde, işveren ile ilk etapta arabuluculuk yapılabilecektir.

İş ve işveren arasında yapılan arabuluculuk, uyuşmazlığın her iki tarafında lehine çözümlenebilmesini sağlarken, hukuki sürecin sonlandırılmasına da yardımcı olabilecektir. İşçilerin sigortasız çalışması, sigorta priminin eksik yatırılmasının tespiti ve primlerin eksik ödenmesi gibi durumlarda da işçinin hakkını hukuki yönden arayabilmesi mümkün olacaktır. Bursa Hukuk bürosu bu noktada yalnızca işçi problemlerinde ortaya çıkabilecek sorunlarda faal değildir.

İşçinin sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkabilecek eksik işçilik, lokavt, grev oylamasına itiraz, grevin durdurulması, icra emrine itiraz ve hakem kararı reddi gibi konularda işverene danışmanlık hizmeti verebilecektir. Ayrıca İş hukuku avukatlarımız fazla çalışma muvafakatnamelerinin oluşturulması, yıllık izin belgelerinin oluşturulması, devamsızlık tutanağının oluşturulması, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanması ile gönderimi gibi hukuki düzenleme gerektiren tüm konularda kapsamlı bir hizmet alınabilmesi söz konusu olabilecektir. Bursa iş avukatı arayışını sonlandırabilecek uzman kadromuz işçi ve işveren haklarını koruyarak, hukuki yönden her türlü desteği sağlayabilecektir.

İcra ve İflas Hukuku

Bursa hukuk bürosu icra ve iflas hukuku konusunda geniş çaplı bir hizmet vermekteyiz. Kişilerin paralarını hiçbir şekilde alamadığı durumlarda bu hizmetin alınması gerekebilmektedir. İcra hukuku; borçların zamanında ve rıza ile getirilmemesi nedeniyle borçluya hukuki yönden açılan bir dava süreci ile devletinde desteğini alarak tahsil edilmesi işlemidir.  Bu kapsamda yabancı ve yerli şirketlerin ya da gerçek kişilerin alacaklarını tahsil etmesi konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmetinin alınabilmesi mümkün olacaktır.

İcra işlemleri yalnızca hukuki bir süreç ile oluşturulabileceği için bu noktada icra avukatına, ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa icra avukatı ihtiyacı olan kişilere verilen hizmet içeriğimiz sayesinde müvekkiller alacağına en kısa yoldan ve daha az kayıp ile ulaşabilecektir. İcra hukuku kapsamında kişilerin icra işlemleri ve dava takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek, iflas talebi, iflasın ertelenmesi gibi konularda alacaklı ve borçlu olan şahıslara, kurumlara ya da şirketlere danışmanlık ve avukatlık desteği verilebilir.

 İcra hukuku gereğince açılan davalarda ilk olarak alacaklı ve borçlu arasında borç tasfiyeleri ve sulh görüşmeleri yapılmaktadır. Bu sürecin olumlu sonuçlanması halinde, borçlunun ve alacaklının lehine sonuç alınabilmesi söz konusudur. Aksi halde alacaklı dava masrafları sebebiyle alacak kaybına uğrayabilecekken, borçlu da icra ve haciz kararı ile karşılaşmak durumunda kalabilir.

Karşılıklı sulh anlaşması yapılması ve borç tasnifi ile her iki tarafın yaşadığı mağduriyet önlenebilirken, yaşanan bu süreç oldukça kısa sürebilecektir. Kişiler arasındaki uyumsuzluklar çözümlenemediği takdirde dava süreci başlatılarak hukuki açıdan tahsilat süreci başlatılabilecektir. Bursa hukuk bürosu olarak icra ve iflas hukuku konusu içeriği gereğince iflas konusunda da danışmanlık ya da avukatlık hizmeti alınabilir. Özellikle büyük şirket ve firmaların iflas talebi ve konkordatosu ilanı ya da iflasın ertelenmesi gibi konularda büromuz avukatları çözüm odaklı çalışmalar yapabilecektir.

Ceza Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

Ceza hukuku; topluma karşı yapılan davranışların suç olanlarının ayırt edilmesi ve suçun hukuki yönden cezalandırılmasını konu edinmektedir. Bursa hukuk bürosu olarak ceza hukuku konusunda verilen hizmet içeriğimiz ile müvekkillerimizin yaşadığı sorunları çözüme ulaştırabilmekteyiz. Hukuki barışı korunmasına ve toplumsal düzenin korunmasına rehberlik eden ceza hukukunda çok yönlü ceza ve af süreci bulunmaktadır.

Ceza hukuku gereğince avukatlarımız ceza davası soruşturması konusu ile şikayetçi ya da şüpheliye danışmanlık, sulh ceza hakimliklerince verilen kararlara itiraz, kararın düzeltilmesi, istinaf, temyiz, yakalama ve gözaltı gibi koruma kararlarına itiraz etme, soruşturma ve kovuşturma konularında mağdur vekili unvanı ile dava takibi, Avrupa insan hakları mahkemesi başvuru ve dava süreçleri gibi konulara bakabilecektir. Bursa ceza avukatı arayışı bulunan kişiler için, avukatlarımız yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi ve yargılananların haklarının korunması kapsamında hızlı ve etkili çözümler üretebilecektir.

İlginizi çekebilir

Bursa Avukatları
Bursa Avukat
1 views
Bursa Avukat
1 views

Bursa Avukatları

Av. Muhammet Gül - 22 Ekim 2020

Avukatlar hayatımızı çeşitli dönemlerinde ihtiyacımız olan mesleklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı hak mahrumiyeti yaşamamızda veya herhangi bir konu ile…

Bursa Avukatlık Bürosu
Bursa Avukat
1 views
Bursa Avukat
1 views

Bursa Avukatlık Bürosu

Av. Muhammet Gül - 20 Ekim 2020

Hayatın akışı içinde karşı karşıya kalınabilen farklı sorunların çözülmesi ve yaşamın bir kısmının kurallar çerçevesinde düzenlenmesi için hukuk alanına ihtiyaç…

Bursa Avukatlık Ofisi
Bursa İcra Hukuku
10 views
Bursa İcra Hukuku
10 views

Bursa Avukatlık Ofisi

Av. Muhammet Gül - 14 Ekim 2020

Türkiye'nin en büyük sanayi kentleri arasında yer alan Bursa'da hukukî ihtilaflarınız için avukat bürosu arayışınız olabilir. Bu noktada Bursa avukat…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish