Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İsim benzerliğinden hatalı hacizle satılan taşınmazdan dolayı tazminat

23 Eylül 2020
20 Okunma

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; …. isimli şahsın Borçlu …. ‘tan olan alacağı sebebiyle icra takibine başvurduğu, …. . İcra Müdürlüğünce borçluya ait gayrimenkullerin tapu kayıtları üzerine haciz konulması için …. Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, Tapu Sicil Müdürlüğünce asıl borçlu 1953 doğumlu …. ve…. oğlu …. yerine 1962 doğumlu, …. oğlu …. adına kayıtlı bulunan …. Mahallesi, …. ada,…. parsel de bulunan …. Blok …. numaralı bağımsız bölüm üzerine haciz şerhi konulduğu, taşınmazın yapılan açık artırma sonucunda 62.250,00-TL ihale bedeli karşılığıında davacıya satıldığı ve davacı adına tescil işlemlerinin yapıldığı, taşınmaz bedelinin bir kısmının borç karşılığında alacaklıya ödendiği, kalan kısmının da borçluya verildiği, durumu öğrenen asıl malikin ihalenin feshi talebinde bulunduğu ve …. . İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/403-610 Sayılı kararı ile ihalenin feshine karar verildiği ve taşınmazın asıl malik adına tescil edildiği, söz konusu kararın da 08.10.2012 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

4721 Sayılı TMK’nun 38. maddesi “kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla Devletçe tazmin edilir” hükmünü; sorumluluk kenar başlığını taşıyan 1007. maddesi ise” tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur.” hükmünü içermektedir.

Dava konusu olayda, yanlış tapu kaydı üzerine haciz şerhi konulması ve taşınmazın ihale yoluyla davacıya satılması sebebiyle Devletin kusursuz sorumlu olduğu bir zararın oluştuğu muhakkak olup, bu zararın tazmininin ise devletten istenebileceği gözetilerek, davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

İlginizi çekebilir

Bursa Avukatları
Bursa Avukat
1 views
Bursa Avukat
1 views

Bursa Avukatları

Av. Muhammet Gül - 22 Ekim 2020

Avukatlar hayatımızı çeşitli dönemlerinde ihtiyacımız olan mesleklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı hak mahrumiyeti yaşamamızda veya herhangi bir konu ile…

Bursa Avukatlık Bürosu
Bursa Avukat
2 views
Bursa Avukat
2 views

Bursa Avukatlık Bürosu

Av. Muhammet Gül - 20 Ekim 2020

Hayatın akışı içinde karşı karşıya kalınabilen farklı sorunların çözülmesi ve yaşamın bir kısmının kurallar çerçevesinde düzenlenmesi için hukuk alanına ihtiyaç…

Bursa Avukatlık Ofisi
Bursa İcra Hukuku
11 views
Bursa İcra Hukuku
11 views

Bursa Avukatlık Ofisi

Av. Muhammet Gül - 14 Ekim 2020

Türkiye'nin en büyük sanayi kentleri arasında yer alan Bursa'da hukukî ihtilaflarınız için avukat bürosu arayışınız olabilir. Bu noktada Bursa avukat…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish