Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Taşınmaz Satın Alınması ve İstisnai olarak Türk Vatandaşlığı nın Kazanılması

8 Mayıs 2020
118 Okunma
2 Comments

Taşınmaz Satın Alınması ve İstisnai olarak Türk Vatandaşlığı nın Kazanılması

Türkiye Hukuk düzeninde istisnai olarak Türk Vatandaşlığı nın kazanılmasına dair birden fazla yol vardır. Bu yollardan bir tanesi ise Yabancıların Türkiye’den taşınmaz satın almasıdır. Bu makalemizde Türkiye’den taşınmaz satın alınması yoluyla istisnai olarak Türk Vatandaşlığı nın kazanılmasına dair önemli bilgilere yer vermiş bulunmaktayız.

Genel olarak halk arasında bilinen husus 250.000 USD karşılığı taşınmaz alan yabancı gerçek kişiler İstisnai olarak Türk Vatandaşlığı nın Kazanılması hakkını elde edeceklerdir. Ancak konu bu kadar basit bir konu olmayıp detayları aşağıda belirtilmiştir.

Öncelikle Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

 1. a) Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri,
 2. b) Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 3. c) “Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nın veya “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin internet sayfalarında yayımlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacak “Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu”
 4. d) İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 5. e) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 6. f) Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 7. g) Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.)
 8. h) Banka onaylı dekont,

ı) Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bilirkişiler Bölge Kurulunca yetkilendirilen)

 1. i) Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Tapuda Vatandaşlık İçin Gerekli Taşınmaz Değeri Nasıl Belirlenir?

Resmi senette beyan edilen satış bedeli, değerleme raporunda belirlenen değer ve transfer edilen bedel,  yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. Aranan toplam değer minimum 250.000USD olmalıdır.

Taşınmazın Satış Bedeli Nasıl Transfer Edilmelidir?

Satış bedeli transferinin yabancı ülkeden veya ülkemizdeki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk parası olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Bedelin taşınmaz satın alan kişi/ilgili tarafından gönderildiği/ödendiği bankalar tarafından onaylanmış dekont ile belgelendirilmelidir. Elden yapılan ödemeler geçerli değildir.

 “Uygunluk Belgesi” Nedir ve Bu Belgeyi Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Uygunluk Belgesi, yapılacak inceleme sonucunda, taşınmaz satın alma yoluyla Türk Vatandaşlığına hak kazanılıp kazanılmadığının bildirildiği belgedir.

Yabancılar tarafından alınan taşınmazın 3 yıl süre ile devredilmemesi gerekmekte olup, kurum tarafından taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları uygunluk belgesi verecek makama gönderilmektedir. “Uygunluk Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.

Konu Hakkında Kısa Kısa Bilgilendirmeler

Daha Önce Satın Alınmış Taşınmazlar Vatandaşlık Hakkı Verir mi?

Taşınmaz satın alma yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması 12.01.2017 tarihinden sonra satın alınan taşınmaz yönünden uygulanabilecektir. Bu tarihte yürürlüğe giren mevzuat ile 1.000.000 USD karşılığı taşınmaz satın alan yabancı gerçek kişiler vatandaşlık hakkına sahip olabilmekteydi. 19.09.2018 tarihinden itibaren taşınmaz bedeli 250.000 USD olarak değişmiştir. 12.01.2017 tarihinden önce satın alınan taşınmazlar yönünden vatandaşlık başvurusu yapılamayacağı gibi, bu tarihten sonra olmakla birlikte USD karşılığı bedel ödemeyen kişilerin de vatandaşlık başvurusu yapmalarına imkan bulunmamaktadır.

Hisseli Taşınmaz Alınması Halinde Vatandaşlık Başvurusu Yapılır mı?

Yabancıların hisseli taşınmaz satın almaları mümkün olup, hisseli taşınmazlar yönünden yine yabancı gerçek kişinin satın aldığı hisseye tekabül eden bedel dikkate alınacaktır. Bu bedelin de yine yukarıda belirttiğimiz (250.000USD) ‘den az olmaması gerekmektedir.

Vatandaşlık Hakkı İçin Hangi Tür Taşınmazlar Alınmalıdır?

Yabancılar tarafından satın alınacak taşınmazın niteliği hususunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yabancılar niteliği ne olursa olsun (konut, iş yeri, arsa, tarla, bahçe vs.) hür tür nitelikteki taşınmazı satın alabileceklerdir.

Yabancı Ticaret Şirketinin Taşınmaz Alması Halinde Vatandaşlık Nasıl Olur?

Yabancı Ticaret Şirketlerinin taşınmaz satın alması mümkün taşınmaz rehni, irtifak ve kullanma hakkı edinmeleri mümkündür. Vatandaşlık hakkı ise yalnızca Gerçek Kişilere tanınmış bir hak olup Yabancı Ticaret Şirketleri lehine tesis edilen haklar nedeniyle şirketin yöneticileri veya ortakları vatandaşlık başvurusunda bulunamayacaktır.

Satın Alınmak İstenen Taşınmazın Bir Şirkete Ait Olması Sorun Teşkil Eder mi?

Satın alınmak istenen taşınmazın bir şirkete ait olması ve bu şirketten yabancı bir gerçek kişinin taşınmaz satın alması vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazandıracaktır. Ancak taşınmazı satın alan gerçek kişinin, satıcı şirketin yöneticisi veya ortağı olmaması gerekmektedir.

Yabancıdan Yabancıya Taşınmaz Satışı Yapılması Halinde Durum Nedir?

Satın alınacak taşınmazın mevcut sahibinin yine yabancı olmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle yabancıdan yabancıya satışlar vatandaşlık hakkı kazandırmamaktadır.

Yasaklı Süre İçinde Yeniden Satış Yapılabilir mi?

Satın alınan taşınmazın, daha sonra başkasına devredilmesinde herhangi bir engel bulunmamakta olup, 3 yıl süre ile devretmeme taahhüdünde bulunulduğundan bu husus vatandaşlık konusunda sorun teşkil edebilecektir.

Kredi Kullanılarak Satın Alınan Taşınmaz Vatandaşlık Hakkı Sağlar mı?

Taşınmazın kredi kullanılıp taşınmaza rehin konulması suretiyle satın alınması halinde alıcının peşin olarak ödediği miktar dikkate alınmaktadır. Alıcının kullandığı kredinin dışında, peşin olarak ödediği miktar yukarıda belirtilen miktarlardan az olmaması gerekmektedir.

Hali hazırda rehinli veya hacizli olan bir taşınmazın satın alınması halinde ise vatandaşlık başvurusu için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Satış Vaadi Sözleşmesi ile Vatandaşlık Hakkı Alınabilir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile vatandaşlık hakkı kazanmak mümkündür. Ancak bu şekilde satın alınabilecek taşınmazların Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmuş bir taşınmaz olması gerekmektedir. Ayrıca satış vaadi sözleşmesinde, taşınmazın 3 yıl süre ile başkasına devredilmeyeceği şartı yer almalı ve satış vaadi sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilmelidir. Bedel ise en geç satış vaadi sözleşmesinin noterde imzalandığı gün ödenmelidir.

İlginizi çekebilir

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu
Bursa Avukat
29 views
Bursa Avukat
29 views

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu

Av. Muhammet Gül - 22 Ocak 2021

Alkollü sürücünün sorumluluğu hem cezai hem de hukuki bakımdan sorumluluklar getirmektedir. Bu yazımızda hukuki açıdan değerlendirme yapılacaktır. Diğer makalelerimize buradan…

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Bursa Avukat
29 views
Bursa Avukat
29 views

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT

Av. Muhammet Gül - 20 Ocak 2021

Kazadan kaynaklı tazminat konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Dünya çapında motorlu taşıt teknolojilerinin gelişmesi ve karayollarının nitelikli hale getirilmesi…

Avukatlık Mesleği
Bursa Avukat
27 views
Bursa Avukat
27 views

Avukatlık Mesleği

Av. Muhammet Gül - 7 Ocak 2021

Avukatlık Mesleği nin Tarihsel Gelişimi Başlangıç tarihi tam olarak tespit edilmiş ve hatta mevcut bilgi ve belgelerin yeterli olmaması nedeniyle…

2 Responses

 1. merhaba
  ekim 2019 yılında istısnai yoluyla vatandaşlığa müracaat ettim. 15 1kim 2020 tarihinde vatandaşlık sorgulamada şu yazı çıktı:İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması başvurunuz karar alınmak üzere Karar Makamına gönderilmiştir. aradan 3ay geçti halen bir değişiklik yok. karar makamında kaç ay kalıyor. bilgi verirseniz memnun olurum saygılarımla.

  Yanıtla

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish