Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Tanıma ve Tenfiz Davası

6 Mayıs 2020
123 Okunma

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası, yurtdışında yaşayan çiftlerin bulundukları ülkelerde resmi makamlarca verilen boşanma kararlarının, aynı zamanda Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için açılması gereken bir dava türüdür.

Ancak bu davadan ziyade, tarafların karşılıklı rızalarının bulunması ve Türkiye’ye birlikte gelmeleri halinde anlaşmalı boşanma ile işlemler çok daha kısa sürede halledilebilir. Bu işlemlere ilişkin makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Konsoloslukta Boşanma İşlemleri

Türk Hukuk Sisteminde şahsın hukukunu ilgilendiren boşanma davaları ancak Türk Mahkemelerince verilecek kesinleşmiş karar ile hüküm ifade eder. Bunun haricinde hiçbir kurumun bu denli bir işlem yapması mümkün değildir.

Yurdışında Verilen Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli midir?

Bu konu Türk Hukuk sisteminde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) hükümleri ile düzenlenmiştir. Diğer taraftan Türkiye, Dünya üzerinde var olan ülkelerin birçoğu ile Uluslar arası sözleşmeler yapmış ve bu sözleşmeler ile karşı ülkede yaşayan vatandaşlarının haklarının ve ülke çıkarlarının korunmasını amaçlamıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz kanun ve sözleşmeler ile ilgili olarak vurgulanması gereken en önemli husus “mütekabiliyet” yani karşılıklılık ilkesidir.
Sorumuzun cevabı ise şu şekilde verilebilir. Yurdışında verilen boşanma kararı, Türk Mahkemelerinde bir takım işlerin yapılması koşuluyla Türkiye’de geçerlidir. Yapılması gereken iş TANIMA ve TENFİZ DAVASI açılmasıdır.
Tanıma; yurt dışı mahkemelerinden verilen kararın Türk Mahkemelerince tanınmasına karar verilmesidir.
Tenfiz; Yurt dışı mahkemelerinden verilen ve eda hükümleri içeren kararın Türk Mahkemelerince tanınmasına ve eda hükmünün yerine getirilmesine karar verilmesidir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, örneğin, Almanya veya Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yaşamakta olan bir çiftin bulunduğu ülke yargı makamlarından alacakları boşanma kararı doğrudan doğruya Türk Devleti Kurumlarında kullanılamayacak, kullanılabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davası nı Kim Açabilir?

Bu konuda kanunda düzenlenmiş ve tanıma kararının verilmesinde hukuki yararı bulunan herkesin bu davayı açabileceğini hükme bağlamıştır. Boşanma davasında eşlerden herhangi biri veya avukatları bu davayı açma hakkına sahiptir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1-Öncelikle yurdışı mahkemelerinden alınmış bir BOŞANMA KARARI aslı veya tasdikli sureti bulunmalıdır.

2-İkinci olarak bu kararın kesinleştiğine dair belgenin temin edilmesi, nihayet bulunduğunuz ülke Konsolosluğunca verilecek APOSTİL şerhinin alınması gerekecektir.

3-Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş hali

4-Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş hali

5-Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

6-Türkiye’de tanıma davası için avukata verilecek, noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi

Apostil Nedir?

Apostil tasdiki, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler tarafındanverilen, ilgili ülke mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın resmiyetini gösteren özel bir tasdiktir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

MÖHUK GÖREV VE YETKİ

Madde 51

(1) Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

(2) Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası nda Mahkemeye Gelmek Zorunlu mudur?

Tanıma ve Tenfiz davaları basit yargılama usulüne tabi bir dava olup kendilerini avukatları ile temsil ettirenlerin bu davalara katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Konsolosluklar vasıtasıyla vereceğiniz avukatlık vekaletnamesi ile vekiliniz, tanıma ve tenfiz davasını açacak, sonuçlandıracak ve boşanma kararının Türk Makamlarında da kabul edilmesini sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası nın Kabul Edilmeme İhtimali Var mıdır?

Eğer Tanıma ve Tenfiz Davanızı, kanunda belirtilen şartlar (süreler, belgeler vs. hususlar yönünden) tam ve eksiksiz olarak yerine getirerek açmış iseniz davanızın reddolunması ihtimali bulunmamaktadır.
Türk Mahkemelerindeki hakimlerin, yurdışı mahkemelerince verilen kararları denetleme veya başka bir karar vermekte yetkisi bulunmamaktadır. Yalnız şu husus bilinmelidir ki yurt dışı mahkemelerince verilen karar açıkça Türk Kanunlarına aykırı ise veya ahlaka aykırılıklar içeriyorsa davanızın bu nedenle de reddolunması ihtimali bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nüfus Müdürlüğü

Türk Mahkemelerince verilen tanıma ve tenfiz davasının kabulüne yönelik karar, kararın kesinleşmesine müteakiben nüfus müdürlüğüne yazı yazılmak suretiyle, ilgilinin nüfus kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılması ile sonuçlanır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti

Diğer tüm makalelerimizde de belirttiğimiz üzere, gerek mahkeme dava ücretleri gerekse de avukatlık ücretleri her yıl güncellendiğinden bu konuda net bir rakam bildirmek hatalı olacaktır. Bu konuda en doğru bilgiyi avukatınızdan öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilir

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu
Bursa Avukat
28 views
Bursa Avukat
28 views

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu

Av. Muhammet Gül - 22 Ocak 2021

Alkollü sürücünün sorumluluğu hem cezai hem de hukuki bakımdan sorumluluklar getirmektedir. Bu yazımızda hukuki açıdan değerlendirme yapılacaktır. Diğer makalelerimize buradan…

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Bursa Avukat
26 views
Bursa Avukat
26 views

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT

Av. Muhammet Gül - 20 Ocak 2021

Kazadan kaynaklı tazminat konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Dünya çapında motorlu taşıt teknolojilerinin gelişmesi ve karayollarının nitelikli hale getirilmesi…

Avukatlık Mesleği
Bursa Avukat
26 views
Bursa Avukat
26 views

Avukatlık Mesleği

Av. Muhammet Gül - 7 Ocak 2021

Avukatlık Mesleği nin Tarihsel Gelişimi Başlangıç tarihi tam olarak tespit edilmiş ve hatta mevcut bilgi ve belgelerin yeterli olmaması nedeniyle…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish