Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İcra İhalesi Nasıl Olur?

6 Mayıs 2020
146 Okunma
2 Comments

İcra ihalesi nasıl olur?

İcra dairelerinde yapılan icra ihalesi neredeyse yarı fiyatından artırmaya çıktığından birçok insanın ilgisini çekmiştir. Ancak ülkemizde icra işlemlerinde uygulama ön planda olduğundan, bu mecra belirli bir kesimin katılımıyla yürümekte ve insanlarımız ihaleye katılımda tereddüt yaşamaktadır. Bunun sebebi ise bilinmezlikten kaynaklanmakta olup, bu yazımızda icra araç satışı nasıl yapılır sorusunu irdeleyeceğiz.

İcra araç satışı nasıl yapılır?

Aracın ihaleye çıkana kadar yaşadığı süreci daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. İlgili makalelerimizden bu hususları öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda sadece ihale süreci ele alınacak olup, yine ağır hukuki terimlerden ziyade günlük anlatım esas alınacaktır.

İcra İhalesi Satış İlanı

İcra ihalesi satış ilanı belkide en önemli aşamadır. Zira bu ilanda aracın teknik özellikleri ile mevcut durumu bilirkişi ya da ilgili haciz memurunca tespit edilerek, hatta çoğu zaman fotoğraflanarak satış ilanına konulmaktadır. Buradaki hususların özellikle dikkatlice okunması gerekmektedir. Burada yer almayan hususların ise satış ilanında aracın bulunduğu yere ihaleden önce gidilerek bizatihi görülerek tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin aracın çok önemli bir parçasının eksik olması durumunda her ne kadar ihalenin iptali hükümleri söz konusu ise de, dava ve bekleme süreleri nazara alındığında alıcının büyük zararı gündeme gelecektir. Bu nedenle ihaleye girmeden önce talip olunan aracın mutlaka fiziken görülmesi özellikle tavsiye olunur.

Uyap Satış Portalı

İhaleye çıkan aracın tüm satış şartnameleri ve ilanı ile fotoğrafları uyap satış portalında yayınlanmakta olup, ilgili banka hesabınızda para bulunması halinde gerekli teminat yatırılarak elektronik ortamdan araç için pey sürülebilir. Bu pey sürme işlemi ihalenin yapılacağı günden evvel gece yarısına kadar devam etmektedir. Burada sürülen pey tek başına aracı almaya yeterli olmayıp, aracın fiziki ihalesinde yapılan satışta istekli çıkmaması halinde elektronik ortamdan pey sürene araç ihale edilir. Bu nispette ihale açılışı elektronik ortamda pey sürenin teklifi miktarından açılır.

İcra İhalesi ne Katılma Şartları

İcra ihalesi katılmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır. Sadece ihaleye katılamayacak kişiler vardır. Bu da borçludur. Zira borçlu borcunu ödediği takdirde zaten ihale yapılmayacak ve satış düşecektir. Tasarruf ehliyetine sahip (yasal hakları kısıtlanmamış) tüm kişiler ihale şartlarını haiz ise icra ihalesine katılabilir.

İcra İhalesi ne Vekaleten Katılma

İcra ihalesi gerek tüzel kişilerin temsilcileri, gerekse de gerçek kişiler noterden düzenlenen vekaletnamelerin aslını yanında bulundurmak suretiyle asil adına katılabilir. Bununla birlikte en önemli konu temsil ettiği kişinin adını belirterek onun adına katıldığının muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tescil işlemlerinde sorunla karşılaşılabilir.

İcra İhalesi ne Katılmak için Gerekli Evraklar

Gerçek kişilerin yanlarında kimlik ya da kimlik yerine geçecek belgelerden birini bulundurmaları yeterlidir.

Kişiler tüzel kişi adına ihaleye katılıyor ise, tüzel kişiliğe ait imza sirkülerini ve temsil için alınan kararı yanında bulundurmalıdır.

Vekaleten katılanlar ise yukarıda sayılanların haricinde noterden alınan vekaletname asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İcra İhalesi nde Teminat

İhaleye katılacak isteklilerin, satışa konu aracın muhammen bedelinin yüzde yirmisi oranında teminat yatırması gerekmektedir. Bu teminattan dosya alacaklısı eğer alacağı muhammen bedelin yüzde yirmisinden fazla ise muaftır. Diğer istisnalar teknik boyutta kaldığından girme gereği duyulmamıştır. Elektronik ortamdan yatırılan teminatlar icra dairesinin dosya hesabına yatmaktadır. Ayrıca fiziken ihaleye girmek isteyen kişiler ise nakit teminat bulundurmaları gerekir. Zira genelde yapılanda budur. Elektronik ortamdan teminat yatırıp fiziken ihaleye katılanların yeniden teminat yatırmasına gerek yoktur. Teminat yatıranların pey sürme hakları vardır.

İhale Anı

Belirlenen gün ve saatte görevlendirilen tellalın satış ilanını okumasıyla ihale başlar. Bu aşamadan sonra pey sürülmeye başlanır. İcra müdürü sürülen peyleri tutanağa yazar ve belirlenen sürenin bitimine kadar bu işlem devam eder. Pey sürmede herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak uygulamada artırımlar zaman dururumu da gözetilerek en az yüz türk lirası şeklinde yapılmaktadır. Üst limit ise bulunmamaktadır. Süre bitmesine rağmen artırımlar devam ediyor ise, artırmaya devam olunur. Nihayetinde artırımlarda en yüksek peyi veren şahsa tellalın üç kez satıyorum ve son olarak sattım demesi ile ihale neticelenmiş olur. Bu aşamadan sonra tüm pey sürenler tutanağı imzalar.

İhale sonrası teminatların iadesi

İcra ihalesi kendisine kalmamış taraf, eğer nakit olarak teminatını sunmuş ise imzasını atmasına müteakip teminatını elden iade alır. Elektronik ortamda yatıranlar ise icra dairesinde yapılacak reddiyat işleminden sonra paralarını iade almaktadırlar.

İcra İhalesine İtiraz

İcra ihalesinde bir usulsüzlük bulunduğu takdirde ilgililer 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine ihalenin feshi davası açmak suretiyle, ihalenin iptali yoluna gidebilirler.

İlginizi çekebilir

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu
Bursa Avukat
28 views
Bursa Avukat
28 views

Alkollü Sürücünün Sorumluluğu

Av. Muhammet Gül - 22 Ocak 2021

Alkollü sürücünün sorumluluğu hem cezai hem de hukuki bakımdan sorumluluklar getirmektedir. Bu yazımızda hukuki açıdan değerlendirme yapılacaktır. Diğer makalelerimize buradan…

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT
Bursa Avukat
27 views
Bursa Avukat
27 views

KAZADAN KAYNAKLI TAZMİNAT

Av. Muhammet Gül - 20 Ocak 2021

Kazadan kaynaklı tazminat konusu her geçen gün önemini artırmaktadır. Dünya çapında motorlu taşıt teknolojilerinin gelişmesi ve karayollarının nitelikli hale getirilmesi…

Avukatlık Mesleği
Bursa Avukat
26 views
Bursa Avukat
26 views

Avukatlık Mesleği

Av. Muhammet Gül - 7 Ocak 2021

Avukatlık Mesleği nin Tarihsel Gelişimi Başlangıç tarihi tam olarak tespit edilmiş ve hatta mevcut bilgi ve belgelerin yeterli olmaması nedeniyle…

2 Responses

  1. Merhabalar;
    İcradan satın aldıktan sonra vazgeçersem ceza olarak ne yapılır? (Teminatım yanar mı?)

    Yanıtla
    • Vazgeçmeniz halinde teminatınız ilk etapta iade edilmez. İcra dairesi tamamlama ihalesi yapar ve yeniden mal satışa çıkar. Malın satım fiyatına göre aradaki varsa farktan sorumlu olursunuz. Fark yoksa teminatınız iade edilir.

      Yanıtla

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish