Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İcra İhalesi Nasıl Olur?

6 Mayıs 2020
37 Okunma

İcra ihalesi nasıl olur?

İcra dairelerinde yapılan icra ihalesi neredeyse yarı fiyatından artırmaya çıktığından birçok insanın ilgisini çekmiştir. Ancak ülkemizde icra işlemlerinde uygulama ön planda olduğundan, bu mecra belirli bir kesimin katılımıyla yürümekte ve insanlarımız ihaleye katılımda tereddüt yaşamaktadır. Bunun sebebi ise bilinmezlikten kaynaklanmakta olup, bu yazımızda icra araç satışı nasıl yapılır sorusunu irdeleyeceğiz.

İcra araç satışı nasıl yapılır?

Aracın ihaleye çıkana kadar yaşadığı süreci daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. İlgili makalelerimizden bu hususları öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda sadece ihale süreci ele alınacak olup, yine ağır hukuki terimlerden ziyade günlük anlatım esas alınacaktır.

İcra İhalesi Satış İlanı

İcra ihalesi satış ilanı belkide en önemli aşamadır. Zira bu ilanda aracın teknik özellikleri ile mevcut durumu bilirkişi ya da ilgili haciz memurunca tespit edilerek, hatta çoğu zaman fotoğraflanarak satış ilanına konulmaktadır. Buradaki hususların özellikle dikkatlice okunması gerekmektedir. Burada yer almayan hususların ise satış ilanında aracın bulunduğu yere ihaleden önce gidilerek bizatihi görülerek tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin aracın çok önemli bir parçasının eksik olması durumunda her ne kadar ihalenin iptali hükümleri söz konusu ise de, dava ve bekleme süreleri nazara alındığında alıcının büyük zararı gündeme gelecektir. Bu nedenle ihaleye girmeden önce talip olunan aracın mutlaka fiziken görülmesi özellikle tavsiye olunur.

Uyap Satış Portalı

İhaleye çıkan aracın tüm satış şartnameleri ve ilanı ile fotoğrafları uyap satış portalında yayınlanmakta olup, ilgili banka hesabınızda para bulunması halinde gerekli teminat yatırılarak elektronik ortamdan araç için pey sürülebilir. Bu pey sürme işlemi ihalenin yapılacağı günden evvel gece yarısına kadar devam etmektedir. Burada sürülen pey tek başına aracı almaya yeterli olmayıp, aracın fiziki ihalesinde yapılan satışta istekli çıkmaması halinde elektronik ortamdan pey sürene araç ihale edilir. Bu nispette ihale açılışı elektronik ortamda pey sürenin teklifi miktarından açılır.

İcra İhalesi ne Katılma Şartları

İcra ihalesi katılmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır. Sadece ihaleye katılamayacak kişiler vardır. Bu da borçludur. Zira borçlu borcunu ödediği takdirde zaten ihale yapılmayacak ve satış düşecektir. Tasarruf ehliyetine sahip (yasal hakları kısıtlanmamış) tüm kişiler ihale şartlarını haiz ise icra ihalesine katılabilir.

İcra İhalesi ne Vekaleten Katılma

İcra ihalesi gerek tüzel kişilerin temsilcileri, gerekse de gerçek kişiler noterden düzenlenen vekaletnamelerin aslını yanında bulundurmak suretiyle asil adına katılabilir. Bununla birlikte en önemli konu temsil ettiği kişinin adını belirterek onun adına katıldığının muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tescil işlemlerinde sorunla karşılaşılabilir.

İcra İhalesi ne Katılmak için Gerekli Evraklar

Gerçek kişilerin yanlarında kimlik ya da kimlik yerine geçecek belgelerden birini bulundurmaları yeterlidir.

Kişiler tüzel kişi adına ihaleye katılıyor ise, tüzel kişiliğe ait imza sirkülerini ve temsil için alınan kararı yanında bulundurmalıdır.

Vekaleten katılanlar ise yukarıda sayılanların haricinde noterden alınan vekaletname asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İcra İhalesi nde Teminat

İhaleye katılacak isteklilerin, satışa konu aracın muhammen bedelinin yüzde yirmisi oranında teminat yatırması gerekmektedir. Bu teminattan dosya alacaklısı eğer alacağı muhammen bedelin yüzde yirmisinden fazla ise muaftır. Diğer istisnalar teknik boyutta kaldığından girme gereği duyulmamıştır. Elektronik ortamdan yatırılan teminatlar icra dairesinin dosya hesabına yatmaktadır. Ayrıca fiziken ihaleye girmek isteyen kişiler ise nakit teminat bulundurmaları gerekir. Zira genelde yapılanda budur. Elektronik ortamdan teminat yatırıp fiziken ihaleye katılanların yeniden teminat yatırmasına gerek yoktur. Teminat yatıranların pey sürme hakları vardır.

İhale Anı

Belirlenen gün ve saatte görevlendirilen tellalın satış ilanını okumasıyla ihale başlar. Bu aşamadan sonra pey sürülmeye başlanır. İcra müdürü sürülen peyleri tutanağa yazar ve belirlenen sürenin bitimine kadar bu işlem devam eder. Pey sürmede herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak uygulamada artırımlar zaman dururumu da gözetilerek en az yüz türk lirası şeklinde yapılmaktadır. Üst limit ise bulunmamaktadır. Süre bitmesine rağmen artırımlar devam ediyor ise, artırmaya devam olunur. Nihayetinde artırımlarda en yüksek peyi veren şahsa tellalın üç kez satıyorum ve son olarak sattım demesi ile ihale neticelenmiş olur. Bu aşamadan sonra tüm pey sürenler tutanağı imzalar.

İhale sonrası teminatların iadesi

İcra ihalesi kendisine kalmamış taraf, eğer nakit olarak teminatını sunmuş ise imzasını atmasına müteakip teminatını elden iade alır. Elektronik ortamda yatıranlar ise icra dairesinde yapılacak reddiyat işleminden sonra paralarını iade almaktadırlar.

İcra İhalesine İtiraz

İcra ihalesinde bir usulsüzlük bulunduğu takdirde ilgililer 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine ihalenin feshi davası açmak suretiyle, ihalenin iptali yoluna gidebilirler.

İlginizi çekebilir

İhbar Tazminatı Şartları?
Bursa İş Hukuku
16 views
Bursa İş Hukuku
16 views

İhbar Tazminatı Şartları?

Av. Muhammet Gül - 9 Haziran 2020

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı genel manada, ihbar öneli kullanılmaksızın haksız olarak işten çıkarılan işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.…

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?
Bursa İcra Hukuku
21 views
Bursa İcra Hukuku
21 views

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?

Av. Muhammet Gül - 20 Mayıs 2020

İcra Taahhüdü verince haciz kalkar mı? İcra taahhüdü, İİK madde 111 de düzenlenen alacaklı ile borçlu arasında resmi makamlar önünde…

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nde Düzenleme
Bursa Avukat
28 views
Bursa Avukat
28 views

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nde Düzenleme

Av. Muhammet Gül - 10 Mayıs 2020

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2505) Ekli "Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish