Hakkımızda

Avukat Muhammet Gül Kimdir?

Avukat ve Arabulucu Muhammet Gül, Hatay'da 1987 yılında doğmuş olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Muhammet Gül, müvekkillerine hem avukatlık hizmeti hem de arabulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programının ardından, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde okumuş ve hukuk eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmiştir. 10 yıl süreyle Adalet Bakanlığında çeşitli kademelerde kamu görevi icra etmiş ve halen Bursa Barosu’na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapmaktadır 

Muhammet Gül

Kurucu Avukat Arabulucu

Çalışma Alanları

Büromuzda, müvekkillere sunduğumuz hizmet alanları.

Avukatlık
100%
Arabuluculuk
100%
Danışmanlık
100%
Temsil Faaliyetleri
100%
 • Ayvalık Zabıt Katibi

  1- Zabıt Kâtibi, mahkemelerde, adliyelerde ve diğer hukuki kurumlarda çalışan bir görevli veya memurdur. Zabıt kâtibinin temel görevi, yargılamalar ve duruşmalardaki resmi kayıtları tutmak ve yazmaktır. Mahkeme süreçlerinde, yargıç, savcı ve avukatların beyanlarını, tanık ifadelerini, delil sunumlarını ve diğer hukuki işlemleri tutanak halinde belgelemek zabıt kâtibinin sorumluluğundadır.

 • Sertifika

  Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hizmet İçi Eğitim Kursu” Eğitimi (Zabıt Kâtipliği)

 • Gaziantep Zabıt Katibi

  2- Zabıt kâtibi, duruşmaların başından sonuna kadar aktif bir rol oynar. Mahkeme salonunda bulunan tüm tarafların ifadelerini dikkatlice kaydeder ve tutanakları düzenler. Ayrıca, duruşma sürecinde sunulan delilleri, belgeleri ve diğer önemli bilgileri mahkeme dosyalarında düzenli ve eksiksiz bir şekilde saklar.

 • Sertifika

  Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen “Hizmet İçi Eğitim Kursu” Eğitimi (Zabıt Kâtipliği)

 • Denizli Zabıt Katibi

  3-Zabıt kâtipleri, farklı mahkeme türlerinde (örneğin, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, idari mahkemeler vb.) ve adliyelerde çalışabilirler. Hukuki süreçlerin doğru bir şekilde işlemesi için bu görevlilerin bilgi ve becerileri, adalet sisteminin düzgün işlemesi açısından hayati öneme sahiptir.

 • Pamukkale Üniversite

  Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji BölümüArkeoloji, geçmişin izlerini ortaya çıkaran ve insanlık tarihini anlamamızı sağlayan disiplinlerden biridir. Eski uygarlıkların, medeniyetlerin, yerleşimlerin ve yaşam biçimlerinin kalıntılarına dayalı olarak çalışır. Arkeologlar, kazılar yaparak arkeolojik alanlarda antik dönemlere ait buluntuları ortaya çıkarır ve bu eserleri incelerler. Arkeolojik keşifler, insanlık tarihine ışık tutar, kültürel mirası korur ve geçmişin anlamını günümüz insanına taşır. Eski eserler, yapılar, yazıtlar ve diğer kalıntılar, arkeologların yaptığı çalışmalarla günümüze ulaşır, bizi geçmişle buluşturur ve geleceğe dair önemli ipuçları sunar.

 • Nurdağı Zabıt Katibi

 • Adalet Meslek Yüksekokulu

  Adalet Meslek Yüksekokulu, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik iki yıllık meslek yüksekokulu programıdır. Bu yüksekokullar, hukuk fakültelerine kıyasla daha kısa sürede eğitim almak isteyen ve pratik hukuki bilgilerle donanmak isteyen öğrencilere yöneliktir. Adalet Meslek Yüksekokulu programı, hukukun temel kavramlarını, yargı süreçlerini, ceza hukukunu, idari hukuku ve diğer hukuki alanları kapsar. Ayrıca, öğrencilere yazılı ve sözlü iletişim, dava takibi ve dökümantasyon gibi mesleki beceriler kazandırılır. Mezunlar, adliyelerde, icra dairelerinde, noterliklerde, avukatlık bürolarında ve kamu kurumlarında çalışma imkanına sahip olurlar.

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • Babaeski İcra Müdür Yardımcısı

  1-İcra Müdür Yardımcısı, icra takiplerine ilişkin belgeleri düzenlemek, süreçleri kayıt altına almak ve ilgili yasal prosedürleri takip etmek gibi önemli işlemleri doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. Hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olması, icra dairelerindeki işlemlerin etkin ve adaletli bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından kritiktir.

 • Sertifika

  Adalet Bakanlığı “Hizmet İçi Eğitim Kursu” Eğitimi (İcra Müdürlüğü)

 • Kahramanmaraş İcra Müdür Yardımcısı

  2- İcra Müdür Yardımcısı, icra dairelerinin etkin işleyişine katkıda bulunan ve adaletin sağlanması sürecinde önemli bir rol üstlenen önemli bir kamu görevlisidir. Hukuki bilgi, deneyim ve iletişim becerileri sayesinde icra takiplerinin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar, hukukun üstünlüğüne katkıda bulunur ve toplumun adalet beklentilerini karşılamada önemli bir unsurdur.

 • Bursa Barosu Serbest Avukat

 • Baro Eğitimleri

  5271 Sayılı CMK Uygulamaları Eğitimi, Bursa Barosu Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

 • Dİğer Eğitim ve Sertifikalar

  Tüketici Hukuku Uzman Arabuluculuk EğitimiTicaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimiİş Hukuku Uzman Arabuluculuk EğitimiBirleşmiş Milletler Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma EğitimiNoterlik BelgesiAnayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Eğitimi,Özel Hukukta Arabuluculuk EğitimiCeza Hukukunda Uzlaştırmacı Eğitimi