Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı

7 Mayıs 2020
46 Okunma
1 Comments

Bursa avukat ofisi olarak iş hukukuyla alâkalı tarafımıza en çok iletilen sorulardan birini cevaplandırmak istiyoruz. Tarafımıza yöneltilen soruların tamamı tek bir noktada toplanmaktadır, Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı. Bu konu henüz yeni olduğundan yeterince emsal karar bulunmasada, yeni yeni verilmeye başlayan emsal kararlar ışığında olayı hukuki olarak inceleyeceğiz.

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı

Bedelli askerlik hakkını kullanmak isteyen kişilerin bu süre zarfında iki tane seçimlik hakkı gündeme gelmektedir. Bu seçimler sonrasında kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı ortaya çıkacaktır. Bu seçimlik haklar;

1-Bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılma

Bedelli askerlik yapan kişi, askerlik dönüşü aynı işyerinde çalışmaya devam etmek ister ise bu hakkın kullanımı daha uygun olacaktır. Zira 7146 sayılı Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda Ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Maddesinde “ Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” Hükmü ile bu hususu düzenlemiştir.

7146 sayılı Kanunda, temel askerlik süresince çalışanın işyeri tarafından ücretsiz izinli sayılacağına yer verildiğinden, bedelli askerlik nedeniyle işine ara verecek işçinin askere gideceğini belirterek iş akdini feshetmemişse dönüşünde aynı yerde çalışma hakkına da sahiptir. Ancak bunun yerine ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir feshi olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır.

2-Askerlik görevi nedeniyle iş akdinin sonlandırılması

Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatı

Bu durumda da, sözleşmenin askerlik görevi nedeni ile iş akdinin sonlandırılması söz konusudur. Bunun sonucunda iş akdinin bedelli askerlik nedeniyle feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı sorunu gündeme gelecektir.

İşçi muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorundadır. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağı belirtilmiştir. Ancak 7146 sayılı kanunun 2/4 maddesi kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Aynı maddenin 4. fıkrasında ‘‘bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitim süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ve ücretsiz izinli sayılırlar’’ düzenlemesine yer verilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/3. Maddesinde muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiştir. Bu durumda işçi belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir.

7146 sayılı Kanunla 01/01/1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğmuş olup, henüz askerliğini yapmamış ve 03/08/2018 tarihi itibariyle fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlara askerliğini bedelli olarak yapma imkanı getirilmiştir. 4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muvazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü işe başlama şeklinde iki önemli hakkı vardır. Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceğine dair düzenleme 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almakta olup, bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İşçi seçimlik haklarından, askerlik nedeniyle iş akdinin feshini kullandığı vakit kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 

Bedelli Askerlik Kıdem Tazminatı ile İlgili BAM Kararı

Emsal İçtihat

Konya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. Hukuk Dairesi
Esas: 2019 / 2257
Karar: 2020 / 167
Karar Tarihi: 24.01.2020

ÖZET: Dava, iş sözleşmesinin haklı feshine bağlı kıdem tazminatı alacağının tahsili talebine ilişkindir. 7146 sayılı Kanunda, temel askerlik süresince çalışanın işyeri tarafından ücretsiz izinli sayılacağına yer verildiğinden, bedelli askerlik nedeniyle işine ara verecek işçinin askere gideceğini belirterek iş akdini feshetmemişse dönüşünde aynı yerde çalışma hakkına da sahiptir. Ancak bunun yerine ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir feshi olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır. Davacı 1475 Kanun’a göre fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı işveren 30/09/2018 tarihli işten ayrılış bildirgesini 03 (işçi istifası) koduyla vermiştir. Dava ve 18/02/2019 tarihli ıslah dilekçesinde talep edilen miktarlar dikkate alınarak bilirkişi raporunda hesaplanan … TL kıdem tazminatı alacağı için kabulü yerine reddi doğru olmamıştır. Kararın kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi yönünden düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden istinaf eden davacının başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararın kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına dair karar verilmiştir.

İlginizi çekebilir

Bursa Avukatları
Bursa Avukat
1 views
Bursa Avukat
1 views

Bursa Avukatları

Av. Muhammet Gül - 22 Ekim 2020

Avukatlar hayatımızı çeşitli dönemlerinde ihtiyacımız olan mesleklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı hak mahrumiyeti yaşamamızda veya herhangi bir konu ile…

Bursa Avukatlık Bürosu
Bursa Avukat
3 views
Bursa Avukat
3 views

Bursa Avukatlık Bürosu

Av. Muhammet Gül - 20 Ekim 2020

Hayatın akışı içinde karşı karşıya kalınabilen farklı sorunların çözülmesi ve yaşamın bir kısmının kurallar çerçevesinde düzenlenmesi için hukuk alanına ihtiyaç…

Bursa Avukatlık Ofisi
Bursa İcra Hukuku
11 views
Bursa İcra Hukuku
11 views

Bursa Avukatlık Ofisi

Av. Muhammet Gül - 14 Ekim 2020

Türkiye'nin en büyük sanayi kentleri arasında yer alan Bursa'da hukukî ihtilaflarınız için avukat bürosu arayışınız olabilir. Bu noktada Bursa avukat…

One Response

  1. 2019 bedelli askerlik için benim de bu konuda başım ağrımıştı. Yazınızdan çok faydalandım, dava sürecim devam ediyor. Teşekkür ederim.

    Yanıtla

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish