Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İşveren şirketler arasındaki organik bağ

7 Mayıs 2020
29 Okunma

İşveren şirketler arasındaki organik bağ kavramından söz edebilmek için öncelikle işçinin söz konusu işverenden haklı bir alacağının bulunması gerekmektedir. Yani işçinin ücretinin ödenmemesi, SGK priminin eksik yatırılması, usulsüz ve haksız olarak iş akdinin feshi gibi nedenlerle işçinin, işverenden (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı vb.) alacaklı sıfatının bulunması gerekmektedir.

İşveren şirketler arasındaki organik bağ kavramı

Günümüzde birçok işveren, muvazaalı olarak işçileri paravan şirketler üzerinden çalışmakta gösterip, başka bir şirketin işini yaptırmak suretiyle, olası işten çıkarmalara karşı kendisini korumaya almak adına bu davranış yoluna gitmektedir. Burada yaşanılan en büyük mağduriyet işçilerin haklarını alabilmeleri için işveren şirketleri arasındaki organik bağ ın ispat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde zaten paravan olan şirketten hiçbir alacağın tahsili söz konusu olmayacaktır.

Yargıtay bu noktada bir çok emsal karara imza atmış olup, bunlardan bir tanesini aşağıda sunuyoruz.

“Davacı 16.11.2007-13.02.2012 tarihleri arasında davalılardan S…Konfeksiyon firmasında çalışmıştır. SGK kayıtlarına göre diğer davalı E… Giyim de çalışması bulunmamaktadır. Ancak her iki şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre ortakları arasında akrabalık bağı bulunduğu sabittir. Davacı tanıkları her iki şirketin büyük ortağının A… S… E.. olduğunu, davalı tanıkları ise ortakların kardeş olduğunu açıkça beyan etmiştir. Yine her iki şirkette aynı binanın farklı katlarında faaliyet gösterdiği, yemekhanesinin, servislerinin ve kullanılan telefon hattının ortak olduğu davalı tanık beyanları ile sabittir. Yine davacı tarafça ibraz edilen bazı internet çıktılarından davalı S… Konfeksiyon’un E… Grup bünyesinde faaliyette bulunduğunun davalı E… Giyim tarafından hazırlanan internet sitesinde bu şekilde tanıtıldığı sabittir.
Davalı E… Giyim firmasının kumaşları yıkayarak bazı kimyasal işlerden geçirdikten sonra kesimini yaptığı ve S… Konfeksiyon tarafından da bu kumaşların gerekli dikimleri yapıldıktan sonra E.. Giyim tarafından ihraç edildiği davacı tanıklarınca açıkça belirtilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davalı şirketlerin ortakları arasındaki akrabalık ilişkisi aynı binada faaliyette bulunmaları, yemekhane, servis, telefon ve muhasebelerinin birlikte tutulması, birbirini tamamlayan işler yapmalarıda nazara alındığında aralarında organik bağ bulunduğu sabittir. Mahkemece davacının işçilik alacaklarından davalıların müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu tutulmaları gerekirken davalı E.. Giyim yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi isabetsizdir. “

SONUÇ

Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, işveren şirketler arasındaki organik bağ ın varlığı kabul edilmiş ve şirketlerin işçilik alacaklarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağına hükmedilmiştir.

İlginizi çekebilir

İcra Masraf Hesaplama
Bursa İcra Hukuku
5 views
Bursa İcra Hukuku
5 views

İcra Masraf Hesaplama

Av. Muhammet Gül - 24 Temmuz 2020

İcra Masraf Hesaplama İcra takibi başlatırken, bir kısım harç ve masrafların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak bu masraflar icra dosya…

İhbar Tazminatı Şartları?
Bursa İş Hukuku
23 views
Bursa İş Hukuku
23 views

İhbar Tazminatı Şartları?

Av. Muhammet Gül - 9 Haziran 2020

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı genel manada, ihbar öneli kullanılmaksızın haksız olarak işten çıkarılan işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.…

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?
Bursa İcra Hukuku
28 views
Bursa İcra Hukuku
28 views

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?

Av. Muhammet Gül - 20 Mayıs 2020

İcra Taahhüdü verince haciz kalkar mı? İcra taahhüdü, İİK madde 111 de düzenlenen alacaklı ile borçlu arasında resmi makamlar önünde…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish