Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İşyerinin Taşınması Nedeniyle Hukukî Süreç

7 Mayıs 2020
19 Okunma

Bursa avukat ofisi olarak iş hukukuyla alâkalı tarafımıza en çok iletilen sorulardan birini cevaplandırmak istiyoruz. Bilindiği gibi günümüz ticaret hayatında, türlü sebeplerle işverenler tarafından işyerinin taşınması söz konusu olabilmektedir. Ancak bu husus tek taraflı olarak sonuç doğuracağı gibi, çalışan işçiler bakımından da sonuçları bulunmaktadır. Arzu edilen, işverenin işçilerle anlaşmak suretiyle taşınma işleminin herkesin onamı ile gerçekleştirilmesidir. İşyerinin taşınması esaslı değişiklik olup, bu durumun işveren aleyhine birtakım neticeleri de ortaya çıkabilmektedir.

Bu noktada işçi konusu dışında, işverenin yapmakla mükellef olduğu birtakım işlemler bulunmaktadır. Öncelikle işyerinin taşınması bildirimi muhakkak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu işyerinin taşınması SGK bildirimi olarak da icra edilmelidir. Söz konusu resmî işlemler sonrasında işyerinin taşınması esaslı değişiklik neticeleri devreye girecektir.

İşyerinin Taşınması Süreci

Öncelikle işyerinin taşınacağı yeni yerin, eski işyerine göre işçiye zaman ve yol gideri bakımından ek külfet doğuracak nitelikte olmamalıdır. Zira işçi söz konusu işyerine giderken serviste yahut toplu ulaşım aracında veya kendi aracında geçirdiği süreler çalışma süresine dahil edilmediğinden, işyerinin taşınması sonucunda, uzak bir mesafedeki yeni işyerine ulaşabilmek adına, işçinin kendisine ait zamanı işyerine ulaşım için kullanmasını hukuk düzenimiz kabul etmemektedir.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında esaslı değişiklik gündeme geleceğinden, İş Kanunu m.22’de şu hüküm bulunmaktadır:

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Bu noktaya gelindikten sonra işçinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, okuyup anlamadan kesinlikle hiçbir evraka imza atmamasıdır. Zira bu imza her aşamada hak kayıplarına neden olabilmekte, pratikte açılan davalarda işçinin karşısına çıkabilmektedir.

İşyerinin taşınması halinde, kendisine zaman ve maliyet olarak ek külfet doğuran yeni bir durumun ortaya çıkması halinde, işçi işyerinin taşınması nedeniyle fesih hakkını kullanarak, iş sözleşmesini sona erdirebilir. Bu fesihten sonra kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanır. İşyerinin taşınması sebebiyle işçinin işten ayrılması, yukarıda izah ettiğimiz üzere işverene kimi yükümlülükler getirmektedir.

Görüldüğü üzere, aşağıdaki Yargıtay içtihadında da anlatıldığı gibi, bu vakıalar bir anda gerçekleşmeyip, sürece yayılan olaylardır. Her aşamada, ortaya çıkabilecek tüm durumlarda avukatınıza danışarak, süreci yönetmeniz halinde, herhangi bir hak kaybı olmaksızın mevzuatın ön gördüğü tüm kazanımlarınızı koruyabilirsiniz. Böylece işyerinin taşınması halinde kıdem tazminatı ve işyerinin taşınması halinde ihbar tazminatı alınmaya hak kazanılır. Hülâsa, işyerinin taşınması haklı nedenle fesih kapsamına girmektedir.

İşyerinin Taşınmasıyla İlgili Yargıtay Kararı

Konuyla ilgili Yargıtay İçtihadı:

Somut olayda davacının iş yerinin bulunduğu Gaziemir’deki iş yerinden tahmini 20-25 km mesafedeki yeni iş yerine gidebilmesi için asgari 2-3 toplu taşıma aracına binmesi gerekeceği, toplu taşıma araçlarında geçen zamanın iş süresinden sayılacağı, davalı tarafından kabul edilmediğine göre davacının kendine ait zamanından veya dinlenme hakkını kullandığı zamandan iş için ayırması gerekeceği iş çıkışı ve eve dönüş içinde zaman harcaması yapacağı sabittir.

İşveren yani iş yerine nakil için servis koymadığı gibi yol parası vermediği veya işçinin bu ilave yol harcamalarını karşılayacak şekilde ek ödeme yapmadığı, yapacağına dair taahhütte bulunmadığı, tüm bu değişikliğin davacı işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği gösterdiğini, işçinin bu değişikliği açıkça kabul etmediği, etmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı, iş yeri adres değişikliğinin büyükşehir belediye sınırları içinde kalmasının bu durumu değiştirmeyeceği, eski iş yerinde ve eski koşullarda çalışmaya hazır bekleyen davacıya iş verilmemesi ve dolayısıyla karşılığı ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin 16/04/2010 tarihi itibarıyla eylemli olarak feshedildiği, eylemli feshin haklı nedene dayanmayacağı, davalı işveren tarafından fesih ile sözleşme ortadan kalktığından artık devamsızlıktan söz edilemeyeceği, devamsızlığa dayalı davalı işverenin sonraki ikinci fesih işleminin de hukuken sonuç doğurmayacağı, feshin haklı nedene dayanmaması sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklısı olduğu anlaşıldığından ihbar tazminatı talebinin de kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle bu talebin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

İlginizi çekebilir

İcra Masraf Hesaplama
Bursa İcra Hukuku
6 views
Bursa İcra Hukuku
6 views

İcra Masraf Hesaplama

Av. Muhammet Gül - 24 Temmuz 2020

İcra Masraf Hesaplama İcra takibi başlatırken, bir kısım harç ve masrafların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak bu masraflar icra dosya…

İhbar Tazminatı Şartları?
Bursa İş Hukuku
23 views
Bursa İş Hukuku
23 views

İhbar Tazminatı Şartları?

Av. Muhammet Gül - 9 Haziran 2020

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı genel manada, ihbar öneli kullanılmaksızın haksız olarak işten çıkarılan işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.…

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?
Bursa İcra Hukuku
28 views
Bursa İcra Hukuku
28 views

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?

Av. Muhammet Gül - 20 Mayıs 2020

İcra Taahhüdü verince haciz kalkar mı? İcra taahhüdü, İİK madde 111 de düzenlenen alacaklı ile borçlu arasında resmi makamlar önünde…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish