Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Davası

Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Davası: Tanım, Süreç ve Önemi Giriş Sendika yönetim kurulunun işten el çektirilmesi davası, bir sendika yönetim kurulu üyesinin yasal olarak belirtilmiş hükümlere uymadığı veya sendika yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden alınan bir kararla üyenin sendika yönetim kurulundaki görevlerinden uzaklaştırılmasını talep eden bir hukuki süreçtir. Bu makalede, sendika yönetim kurulunun...

Daha Fazla Oku

Sendika Faaliyetinin Durdurulması Davası

Sendika Faaliyetinin Durdurulması Davası: Süreç ve Avukatın Rolü Giriş Sendika faaliyetinin durdurulması davası, bir sendikanın yasalara aykırı faaliyetlerde bulunduğu veya hukuki düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle mahkemeden alınan bir kararla sendikanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını talep eden bir hukuki süreçtir. Bu makalede, sendika faaliyetinin durdurulması davasının ne olduğunu, sürecini ve avukatın rolünü detaylı bir şekilde ele alacağız....

Daha Fazla Oku

Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli İş Davası

Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli İş Davası: Giriş Yurt dışı hizmetlerin belirlenmesi istemli iş davası, bir işçinin yurt dışında geçirdiği sürelerin çalışma süresi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu makalede, yurt dışı hizmetlerin belirlenmesi istemli iş davasının ne olduğunu, nasıl başlatıldığını, sürecini, avukatın rolünü ve önemini detaylı bir şekilde ele alacağız....

Daha Fazla Oku

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası: Hukuki Süreç ve İşleyişi Giriş Bağ-Kur sigortalılığının tespiti davası, kişilerin sosyal güvenlik kapsamında Bağ-Kur sigortalısı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu makalede, Bağ-Kur sigortalılığının tespiti davasının ne olduğunu, hangi durumlarda açılabileceğini, sürecini ve önemini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası Nedir? Bağ-Kur sigortalılığının tespiti davası,...

Daha Fazla Oku

İş Hukukunda Hakemin Reddi Davası

İş Hukukunda Hakemin Reddi Davası: Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Adil Çözümü Giriş İş hukukunda, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri hakemlerin görevlendirilmesidir. Ancak, bazen hakemlerin tarafsızlığı veya bağımsızlığı konusunda tarafların şüpheleri ortaya çıkabilir veya çıkar çatışmaları yaşanabilir. İşte bu gibi durumlarda taraflar, mahkemeden hakemin reddedilmesini talep edebilirler. Bu makalede, iş hukukunda hakemin...

Daha Fazla Oku

Hakem Tayini Davası: Hukuki Süreç ve Avukatın Rolü

Hakem Tayini Davası: Hukuki Süreç ve Avukatın Rolü Hakem tayini davası, taraflar arasında çıkan hukuki anlaşmazlıkların çözümünde alternatif bir yol olarak kullanılan ve tarafların anlaşamaması durumunda bir hakemin atanmasını talep ettiği bir hukuki süreçtir. Bu makalede, hakem tayini davasının ne olduğunu, nasıl başvurulduğunu ve avukatların bu süreçteki rolünü inceleyeceğiz. Hakem Tayini Davası Nedir? Hakem tayini...

Daha Fazla Oku

Grev Oylamasına İtiraz Davası: İşçi Haklarını Koruma ve Hukuki Süreç

Grev Oylamasına İtiraz Davası: İşçi Haklarını Koruma ve Hukuki Süreç Grev oylamasına itiraz davası, işçilerin grev kararının alınmasında veya uygulanmasında yaşanan hukuka aykırı durumları mahkemeye taşıdıkları bir hukuki süreçtir. Bu dava, işçilerin sendikal haklarını korumak ve grev sürecinde adil bir ortamın sağlanmasını temin etmek amacıyla açılır. Grev oylamasına itiraz davası, iş hukuku kapsamında incelenen ve...

Daha Fazla Oku

Grevin Durdurulması Davası: İşçi Haklarını ve İşveren Haklarını Koruma Süreci

Grevin Durdurulması Davası: İşçi Haklarını ve İşveren Haklarını Koruma Süreci Grev, işçilerin toplu olarak çalışmayı bırakarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi veya diğer taleplerin karşılanması için toplu eylem yapmasıdır. Ancak, grev kararı almadan önce belirli prosedürlerin izlenmesi gerekir. Bu prosedürlerden biri de grev oylamasıdır. Grev oylaması, işçilerin çoğunluğunun grev yapma kararını alıp almadığını belirlemek için yapılan oylamadır....

Daha Fazla Oku

İşçiye verilen disiplin cezasının iptali davası nedir?

şçiye verilen disiplin cezasının iptali davası, işçinin işveren tarafından uygulanan disiplin cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye taşıması durumunda açılan bir davadır. Bu dava, işçinin disiplin cezasının haksız veya hukuka aykırı olduğunu iddia etmesi ve bu cezanın kaldırılmasını talep etmesi üzerine başlatılır. Disiplin cezaları, işverenin işçiye yaptırım uygulaması için kullandığı araçlardır. Ancak bu cezaların hukuka...

Daha Fazla Oku