Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, çeşitli uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlayan alternatif çözüm mekanizmasıdır. Taraflar arasında oluşan anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu aracılığıyla çözülmesini hedefler. Bu yöntem, adil ve uzlaşmacı bir çözüm yoludur ve gönüllülük esasına dayanır.

Arabuluculuğun Tanımı ve Özellikleri

Arabuluculuk, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin yardımını alma sürecidir. Arabulucu, anlaşmazlığın taraflar arasında uygun bir şekilde çözülmesini sağlar ve yargı sürecine gitmeden sorunların çözümüne katkıda bulunur. Arabuluculuk süreci gönüllülük esasına dayanır ve tarafların katılımıyla gerçekleşir.

Arabuluculuğun Süreci ve Adımları

Başvuru ve Kabul:

Taraflar, arabuluculuk sürecini başlatmak için başvuruda bulunurlar. Arabulucuya tek taraf başvurması halinde karşı tarafa davetiye gönderilir. Arabulucu, tarafların başvurusunu değerlendirir ve sürece katılmayı kabul ederlerse arabuluculuk başlar.

Toplantılar ve İletişim:

Arabulucu, tarafları toplantılarda bir araya getirir ve iletişimi kolaylaştırır. Taraflar, kendi görüşlerini ifade eder ve çözüm önerileri sunarlar.

Anlaşma ve Sözleşme:

Taraflar, arabuluculuk süreci sonucunda anlaşmaya varırlarsa, arabulucu tarafından düzenlenen bir anlaşma metni hazırlanır ve taraflar tarafından imzalanır. Bu anlaşma, uyuşmazlığın çözümü için taahhütleri içerir.

Geçerlilik

Taraflarca anlaşılan konuları içeren anlaşma belgesi mahkemelerce verilen karar hükmündedir. Ayrıca bu belgenin ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.

Arabuluculuk Sürecinde Arabulucunun Rolü

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Arabulucu, taraflara karşı tarafsız ve bağımsız bir tutum sergiler. Tarafların haklarını eşit şekilde korur ve objektif bir sürecin yürütülmesini sağlar.

İletişimi Kolaylaştırma: Arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve anlaşmazlığın nedenlerini ve çözüm yollarını açığa çıkarmak için etkili bir iletişim ortamı sağlar.

Çatışma Yönetimi: Arabulucu, taraflar arasındaki çatışmayı yönetir ve duygusal bir atmosferin oluşmasını önlemek için çeşitli yöntemler kullanır.

Arabuluculuk Türleri ve Uygulama Alanları

Ticari Arabuluculuk: Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümü, iş dünyasında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Anlaşmazlıkların hızlı ve gizli bir şekilde çözülmesi ticari ilişkilerin sürdürülmesine katkıda bulunur.

Aile Arabuluculuğu: Boşanma ve velayet haricinde, tarafların üzerinde tasarruf edebileceği  nafaka gibi aile içi uyuşmazlıkların arabuluculukla çözülmesi, tarafların daha olumlu ilişkilerle devam etmelerini sağlayabilir.

Toplumsal Arabuluculuk: Arabuluculuk, toplum içindeki çeşitli uyuşmazlıkların çözümünde de kullanılabilir. Komşuluk anlaşmazlıkları, mahalle sorunları gibi konularda arabuluculuk etkili bir çözüm yöntemi olabilir.

 • 963990

  Başvuru

 • 860072

  Anlaşma

 • 11503

  Anlaşamama

 • 1927980

  Taraf Sayısı

Arabuluculuk ve Türkiye'de Uygulamaları

Hukuki Düzenlemeler: Türkiye'de arabuluculuk, 2013 yılında çıkarılan Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda, arabuluculuğun tanımı, süreci, arabulucu olma şartları ve arabuluculuk merkezleri gibi konular düzenlenmiştir.

Hukuki Uygulamalar: Türkiye'de arabuluculuk, hukuk sistemine entegre edilmiştir ve uyuşmazlıkların çözümünde yaygın olarak kullanılır. Özellikle ticari uyuşmazlıkların arabuluculukla çözümü yaygın bir uygulamadır.

Ülkemizde arabuluculuk iki türlü uygulanmaktadır. Bunlardan ilki zorunlu arabuluculuk modelidir. İkincisi ise ihtiyari arabuluculuk modelidir.

Sonuç Olarak:

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların hızlı, etkili ve uzlaşmacı bir şekilde çözümünü sağlayan önemli bir alternatif çözüm mekanizmasıdır. Tarafların katılımıyla gerçekleşen bu süreç, mahkeme süreçlerinden farklı olarak daha esnek ve ekonomik bir çözüm sunar. Türkiye'de de arabuluculuk, hukuki düzenlemelerle desteklenmekte ve hukuk sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Arabuluculuk sayesinde, anlaşmazlıkların daha olumlu ve uzlaşmacı bir şekilde çözülmesi sağlanır ve adil bir hukuk sistemi oluşmasına katkıda bulunulur.