Türkiye’de Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Türkiye’de Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu: Hukuki Güvence ve İşletme Başarısı Türkiye’de iş dünyası giderek karmaşıklaşıyor ve hukuki yükümlülükler artıyor. Bu bağlamda, şirketlerin hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerine olan ihtiyaçları da artıyor. Türk hukuk sistemi, işletmelerin hukuki açıdan güvende olmalarını sağlamak amacıyla bazı şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu makalede, Türkiye’de şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunu ve...

Daha Fazla Oku

Avukatlık Mesleği

Avukatlık Mesleğinin Kökenleri ve Tarihi Gelişimi Avukatlık mesleği, hukukun temel bir parçası olarak tarih boyunca insan topluluklarının adalet arayışında önemli bir rol oynamıştır. Bu makalede, avukatlık mesleğinin kökenleri ve tarihi gelişimi hakkında kısa bir inceleme sunacağız. Antik Dönemlerdeki Kökenler Avukatlık mesleğinin izleri, antik Roma ve Yunan dönemlerine kadar gitmektedir. Roma İmparatorluğu’nda, “avocatus” terimi, hukuki işlerde...

Daha Fazla Oku

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borç Para İadesi: Ödünç Para ve Para Borcu

Borcun İadesi Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borç Para İadesi: Ödünç Para ve Para Borcu Türk Borçlar Kanunu (TBK), ödünç para ilişkilerini düzenleyen önemli bir hukuki belge sunmaktadır. Bu makalede, TBK’nın 392. maddesi üzerinden ödünç para borcunun geri verme zamanı ve para iadesi süreci ele alınacaktır. Borç para, ödünç para, para borcu ve para iadesi gibi...

Daha Fazla Oku

Arabuluculuk hakkında sıkça sorulan sorular

Arabuluculuk hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları 1 Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, taraflar arasında bir anlaşmazlığı çözmek veya anlaşmazlığı önlemek amacıyla bağımsız, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla gerçekleştirilen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafları yönlendirir, iletişimi kolaylaştırır ve anlaşmaya varmalarına yardımcı olur. 2 Arabulucu Kimdir? Arabulucu, arabuluculuk eğitimi almış ve bu alanda...

Daha Fazla Oku

Dava konusu miktarın kısmî ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması

9. Hukuk Dairesi         2016/15860 E.  ,  2020/4442 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARI1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm,...

Daha Fazla Oku

Kira Sözleşmesinin Düzenlenmesi

Kira Sözleşmesinin Düzenlenmesi: Hukuki ve Uygulama Açısından Analiz Giriş Kira sözleşmeleri, taşınmaz mal sahibi (kiraya veren) ile bu taşınmazı belli bir süreyle ve belirli şartlar altında kullanmak isteyen kişi veya kuruluş (kiracı) arasında yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, genellikle konut ve işyeri kiralamalarında kullanılır ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen önemli belgelerdir. Bu makalede, kira...

Daha Fazla Oku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Giriş Mirasın Tanımı ve Önemi: Miras, bir kişinin vefatı sonucunda geride bıraktığı mal varlığının yasal mirasçılara geçmesi sürecidir. Miras hukuku, mirasın açılması, mirasçıların belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konuları düzenler. Miras, toplumsal ve ahlaki değerler açısından büyük öneme sahiptir. Mirasın Açılması ve Mirasçılık Mirasın Açılması ve Mirasçıların Belirlenmesi: Bir kişinin vefat etmesiyle mirasın...

Daha Fazla Oku

Türkiye’de Taşınmaz Hukuku ve Avukatın Rolü

Türkiye’de Taşınmaz Hukuku’nun Tanımı ve Önemi Türkiye’de taşınmaz hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, edinimi, devri, kullanımı, tapu işlemleri, imar durumu gibi konuları düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Taşınmaz hukuku, ülkenin ekonomisi ve toplumsal hayatı açısından büyük bir öneme sahiptir ve her bireyin hayatında bir şekilde karşılaşabileceği bir hukuki alan olarak kabul edilir. Tanım ve Kapsam Taşınmaz...

Daha Fazla Oku

Türkiye’de Ticaret Hukuku

Giriş Ticaret Hukuku’nun Tanımı: Ticaret Hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen ve ticari ilişkilerde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen hukuk dalıdır. İş dünyasının işleyişi ve ticari işlemler Ticaret Hukuku kapsamındadır. Türkiye’de Ticaret Hukuku’nun Önemi: Türkiye’de Ticaret Hukuku, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenmiş ve ticari faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlamaktadır. Ticari ilişkilerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesi...

Daha Fazla Oku